bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Opzeggen of omzetten lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap door het lid dient, uiterlijk twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar, schriftelijk of per email te geschieden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. De leden ontvangen van de Vereniging schriftelijk een bevestiging van de opzegging. Opzegging van de jaarlijkse huur voor tassenbergingen en lockers dient tevens, uiterlijk twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar, schriftelijk of per email te geschieden.

Omzetting van het huidige lidmaatschap naar een lidmaatschap met een gelijke of hogere jaarcontributie, kan gedurende het hele verenigingsjaar plaatsvinden. Dit kan per email worden opgegeven aan het secretariaat van de Vereniging.

Aan bovenstaande informatieve samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de complete actuele informatie over opzegging kunt u de statuten van de vereniging raadplegen. Voor de statuten - klik hier

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »