bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Baanregels

Toegang tot de baan

Leden
Leden van de Vereniging hebben toegang tot de baan (zijn speelgerechtigd) indien zij in het bezit zijn van een bagtag met een geldige jaarsticker en indien zij over voldoende golfvaardigheid beschikken (minimaal baanpersmissie).

Leden met baanpermissie mogen alleen spelen met een speler die in bezit is van minimaal Hcp. 54 en moeten vanaf de oranje tees starten ter bevordering van de doorstroming in de baan.

Niet Leden
Bezoekers kunnen op de baan spelen indien zij over voldoende golfvaardigheid beschikken (minimaal baanpersmissie). Men kan daarvoor een reservering maken. Een compleet overzicht vindt u in de informatie voor gasten.

Gedragsregels voor in de baan

In het kader van de voortdurende goede zorg voor onze baan, een optimale beleving van de golfsport en een goede doorstroming van flights zijn regels niet te voorkomen.

Gedragsregels in de baan dienen de volgende doelstellingen:

 • De baan in goede conditie houden.
 • Vlot verloop van het spel (Ready Golf)
 • Bevorderen van uw en andermans plezier in het spel.
 • Ongelukken voorkomen.

Alle spelers worden verzocht zich aan de volgende regels te houden:

 • Volg de aanwijzingen van de caddiemaster en het baanpersoneel op.
 • Spaar de apron van de green door nooit met kar of tas tussen de bunkers en de green door te lopen.
 • Plastic tees klemmen in de maaimachine en vergaan niet, dus is het verboden die te gebruiken.
 • Leg uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan.
 • Loop in de bunker de kortste afstand naar uw bal vanaf de lage kant.
 • Leg de bunker hark na gebruik terug op de standaard.
 • Herstel pitchmarks op de green.
 • Deponeer afval en peuken in de afvalbak en petflessen in de daarvoor bestemde manden.
 • Om de waterkanten te sparen is het vissen naar ballen in sloten en vijvers niet toegestaan.
 • Houd aansluiting bij de flight voor u en speel altijd Ready Golf:

 

Welke kleding draag je als je gaat golfen?

Zoals elke sport heeft ook de golfsport kleding die daarbij hoort, maar wat is nu eigenlijk geschikte golfkleding? Je leest het hier.

 

Veiligheid in de baan & overlast aan omwonenden

Speel pas als dat veilig kan voor andere golfers en de greenkeepers in de baan.

Als golfballen buiten de baan terechtkomen, waarvan mogelijkerwijs kan worden verwacht dat er schade of overlast door wordt veroorzaakt, dient de speler dit altijd te melden aan de caddiemaster, die het aantekent in een logboek. Mocht de caddiemaster er niet zijn, dan kunt u een briefje achterlaten in het restaurant of op het secretariaat waarop de datum, het tijdstip, de hole en uw naam staan vermeld.

Iedere golfer in Nederland is via de NGF collectief verzekerd en in geval van schade wordt deze vergoed via de NGF. Het eigen risico bedraagt bij schade aan zaken ofwel materiële schade € 125,-- per gebeurtenis. Bij personenschade ofwel lichamelijk letsel is er geen eigen risico. De verzekering van de NGF heeft een secundaire dekking, hetgeen betekent dat elders lopende verzekeringen (bijv. auto-, ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekeringen) te allen tijde als eerste dienen te worden aangesproken.

 

Gezondheid- gevaar van een tekenbeet

Ook op golfbanen kun je makkelijk tekenbeten oplopen. En die kunnen desastreuze gevolgen hebben, zoals de ziekte van Lyme. Let dus goed op, neem voorzorgsmaatregelen, controleer jezelf na elke ronde golf en volg deze tips op als je toch een tekenbeet ontdekt.

U vindt hier alle informatie: klik hier

 

Vissen naar ballen

De oevers van de waterpartijen zijn zeer kwetsbaar en brokkelen gemakkelijk af. Spelers wordt verzocht bij het identificeren van de - uitsluitend eigen - bal in het water een daartoe bestemde, voldoende lange, hengel te gebruiken en de oevers te ontzien. Het zoeken van een bal kan tijdelijk verboden zijn middels een Local Rule.

 

Gebruik Oefenfaciliteiten

 • Bij de caddiemaster zijn ballenkaarten verkrijgbaar voor de driving range. Deze ballen mogen alleen gebruikt worden op de driving range, dus niet op de pitching green en in de baan. Na gebruik de mandjes terugplaatsen svp.
 • De driving range ligt “in de baan”  Probeer daarom zoveel mogelijk binnen de hekken te slaan en gebruik geen driver als u saan de achterkant over de hekken kan slaan.
 • Naast de matten kunt u ook uit het gras slaan aan de linkerzijde van de driving range, mits u met “houten” clubs vanaf een tee slaat (ijzers niet toegestaan).
 • Op de chipping green kunt u alle balvluchten oefenen. De putting green is om het putten te oefenen en voor lage chip en run slagen. Het hoog aanspelen van de bal op de putting green is niet toegestaan.

Beleid - verplaatsen van de vlaggen van de winter- naar de zomergreens

Als de greens op wintergreen staan en de weersomstandigheden geven daar aanleiding toe, vindt om 11.00 uur op de betreffende dag een herkeuring plaats. Aansluitend wordt dan besloten of de greens de gehele dag op wintergreen blijven staan of op zomergreen worden gezet. 


Gebruik van mobiele telefoons

 • Het gebruik van de mobiele telefoon is in het clubhuis en in de baan uitsluitend in noodgevallen toegestaan.
 • Benut de voice-mail en/of trilfunctie van uw mobiele telefoon.
 • Bent u absoluut genoodzaakt uw telefoon aan te hebben staan en wordt u in het restaurant gebeld, ga dan
  even naar de hal (bij de leestafel) zodat u uw gesprek kunt voeren en de overige leden en gasten van onze club
  niet ongevraagd uw gesprek hoeven aan te horen.

Dus géén onnodig gebruik van de mobiele telefoon:

 • In het restaurant of aan de bar
 • Op het terras
 • In de baan
   

Marshals en Starters

Het verhogen van het spelplezier van golfers en de kwaliteit van de baan door aandacht te schenken aan een goede gang van zaken op en rond de golfbaan.

Marshals voeren hun taken uit in de baan, op de Driving Range en op de oefen- en puttinggreen en zijn bij de uitoefening ervan als zodanig herkenbaar door een duidelijk zichtbaar gedragen insigne met de tekst 'Marshal' en het gebruik van de clubcart, voorzien van opschrift 'Marshal'.
Zij handelen in overeenstemming met de 'Richtlijnen voor de marshal'. Zij zien erop toe dat door een ieder de zorg voor de baan, de vlotheid van het spel en het toepassen van de regels op een correcte en sportieve wijze gebeurt en inspecteren in algemene zin de baan op onvolkomenheden.

Marshals zijn geen politieagenten of referees, maar medeleden met een extra taak. Zij werken preventief, houden toezicht, attenderen, leggen uit, controleren, stimuleren en blijven hoffelijk. Ze gaan geen disputen aan, functioneren op de achtergrond en doen dit op een representatieve en voorkomende wijze. Zij hebben een signalerende taak en kunnen geen sancties opleggen, omdat deze voorbehouden zijn aan het bestuur.

Marshals mogen uit naam van het bestuur wel corrigerend optreden, bijvoorbeeld iemand van de baan sturen die de dagcontributie niet heeft betaald. Indien spelers hun instructies niet (willen) opvolgen, mijden zij echter het dispuut, maar melden dit voorval aan de baancommissaris en/of de caddiemaster. Geconstateerde afwijkingen in de (uitrusting van de) baan e.d. worden door de marshals zo mogelijk verholpen, genoteerd in het marshal-logboek en indien nodig gemeld aan de coördinator van de Marshals.

 

 

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »