bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Duurzaam beheer en GEO

     

Duurzaam beheer
Bij het beheer van golfbanen en andere natuurgrassportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen en het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een lange termijnaanpak kunnen we met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

GEO – Golf Environment Organization
Het GEO certificaat is het internationaal erkende milieukeurmerk van de Golf Environment Organization en wordt uitgereikt aan golfbanen die zorgvuldig omgaan met bronnen, milieu en natuur. Voor meer informatie, lees hier verder...

In maart 2023 werd bekend gemaakt dat Golfclub Capelle voor de 2e keer met succes het GEO certificaat heeft behaald.


Golfclub Capelle behaald opnieuw het GEO Mileukeurmerk!
Aan het opnieuw verkrijgen van het GEO-certificaat is een periode van ruim 3 jaar werk voor afgegeaan.Voor deze hercertificering is nauw samengewerkt met de kundige vrijwilligers van de baancommissie, de greenkeepers en de directie van de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij, verschillende bestuursleden en de club manager. Onder leiding van de baancommissaris, Peter de Munnik is ook dit keer weer hard gewerkt aan het behalen van het certificaat waarover door de auditor het volgende stelt: 

“Hoewel de baan van Golfclub Capelle een bescheiden omvang heeft (39 hectare) ervaar je hier ruimte en ook is de positieve inpakt op omgeving aanzienlijk. De golfbaan heeft een gunstige situering aan de rand van de agglomeratie Rotterdam. Door linten van bomen, struwelen, bloemrijke zomen en ruigten en via watersystemen verbindt de golfbaan stedelijk groen (o.a. het Schollebos) met het buitengebied. Hiermee kun je de baan gerust een ‘ecologische verbindingszone’ noemen, mede dankzij zorgvuldig ecologisch beheer. Oorspronkelijk lag hier een slagenlandschap op veen; de contouren zijn bewaard gebleven en binnen de golfbaan is zorgvuldig vormgegeven aan een nieuw landschap i.s.m. een landschappelijk georiënteerde golfarchitect.

Niet alleen landschappelijk, ook sociaal-maatschappelijk is de club een grote verbinder. De club is sterk naar buiten gericht; in het verslag zijn talrijke voorbeelden te vinden van samenwerkingsverbanden. Veiligheid is een belangrijk speerpunt en die beperkt zich niet tot de leden of golfende bezoekers. In afstemming met omwonenden wordt gezocht naar praktische, werkende oplossingen. Lovenswaardig is ook de aandacht voor de stroom van inkoop, verwerking en recycling. Dit onderdeel zal de komende jaren verder worden uitgewerkt (Circulair Ondernemers Challenge).

Aan de hand van een helder en overzichtelijke visie en werkplan voor de komende 5 jaar (2023-2028) kan de club gestaag en gericht verder met de verduurzaming, waarbij ze door de sterke positie binnen de lokale samenleving een goed voorbeeld geeft. Alle vertrouwen in de groene toekomst voor de GCC.”

Paul van Kan (GEO accredited independent verifier)

 

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »