bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Intentieverklaring Inkoopbeleid

Intentieverklaring duurzaam en ethisch inkoopbeleid

 

Golfclub Capelle is een sportvereniging waar medewerkers en ruim 100 vrijwilligers actief zijn. Zij zetten zich in voor de organisatie van veel activiteiten voor de leden, verrichten hand- en spandiensten in de baan en rond het clubhuis zetten zich ook in om de golfsport toegankelijk te maken voor golfers met een beperking.

Naast het bieden van een toegankelijke sportclub, waar iedereen mag mee doen, speelt de vereniging ook een maatschappelijke rol op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Golfclub Capelle gelooft dat economische groei en het welzijn van de samenleving onlosmakelijk verbonden zijn met de gezondheid en de staat van het milieu. Dit wordt ingevuld door rekening te houden met de ecologische en sociale/maatschappelijke prestaties in toevoeging op de sportieve en financiële prestatie van onze golfclub.

Door middel van een nauwe samenwerking met onze leveranciers, aannemers en medewerkers, werken we gezamenlijk aan de vermindering van de belasting van het milieu en zijn wij voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie binnen het inkoopbeleid dat gefocust is op het:

 • welzijn van dier, milieu en mens;
 • minimaliseren van verontreiniging;
 • minimaliseren van het gebruik van gas, water en licht;
 • verbeteren van de kwaliteit van het milieu op de golfbaan;
 • behoud van de natuurlijke hulpbronnen;
 • vergroten van het milieubewustzijn bij onze leden, gasten en medewerkers.

Tot dusver heeft Golfclub Capelle bewezen al in grote mate milieuvriendelijk te opereren en het inkoopbeleid hierop in te richten door middel van onder andere:

 • producten in te kopen in grootverpakkingen en op die manier afval te verminderen;
 • te kiezen voor machines en apparatuur met een minimaal verbruik;
 • duurzaamheid als belangrijk criterium bij inkoop te hanteren;
 • gebruik te maken van meer lokale leveranciers en producten;
 • de keuze van gewasbeschermingsmiddelen te beoordelen aan de hand van de Milieumeetlat voor het minst schadelijke product;
 • te kiezen voor materialen en producten die recyclebaar zijn.

Met deze inzet ten behoeve van duurzaamheid en een verantwoorde omgang met het milieu hebben wij in november 2019 het GEO-certificaat behaald. Hiermee willen wij aantonen dat Golfclub Capelle maatschappelijk verantwoord onderneemt en zorg draagt voor een goed milieu.
GEO staat voor Golf Environment Organization en voormeer informatie verwijzen wij u graag naar: http://www.nladviseurs.nl/geo-certificering/

Wij vertrouwen er op dat u de kans niet onbenut laat om bij te dragen aan een groener beter, maar vooral schoner milieu.

 

Capelle aan den IJssel, augustus 2019

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »